จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองประจำปี 2556

12345
Rating :
5 / 1
จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองประจำปี 2556
: จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองประจำปี 2556

วันที่ 7 ก.พ. 2556 (จำนวนคนอ่าน 0 คน) สิทธิเดช นนทพรหม สวท.อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญจัดแถลงข่าวงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับคณะสงฆ์ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพระศาสนา ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนแห่เครื่องสักการะพระมงคลมิ่งเมือง ทำบุญวันเพ็ญเดือน 3 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมเวียนเทียน การแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตซอล เปตอง ตะกร้อ จำหน่ายสินค้าราคาถูก กำหนดจัดงาน 5 วัน 5 คืน มีมหรสพให้ชมบริเวณลานหินดาน ด้านทิศใต้ขององค์พระมงคลมิ่งเมือง เริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ชมคณะหมอลำ"ไหมไทย ใจตะวัน” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ชมวงดนตรี "ซุปเปอร์วาเลนไทน์” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ชมวงดนตรี "พีสะเดิด และไอดิน อภินันท์” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ชมวงดนตรีหมอลำหมู่ "วีระพงษ์ วงศ์สิลป์” ส่วนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ชมวงดนตรีคอนเสริต์ "มนต์แคน แก่นคูณ/ข้าวทิพย์ ธิดาดิน/ศร สินชัย” และ มีพิธีเวียนเทียนและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ขณะเดียวกันยังมีการถวายภัตตาหารเพลและตั้งกองผ้าป่ามหากุศลตั้งแต่วันเริ่มงาน โดยส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับพระมงคลมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หน้า ตักกว้าง 11 เมตร สูง 20 เมตร ชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เรียกว่า ...พระเจ้าใหญ่มงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่พุทธอุทยานในตัวเมืองอำนาจเจริญ มีพื้นที่ประมาณ 36ไร่ ในบริเวณร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้นานาชนิด เริ่มสร้างเมื่อปี2505 แล้วเสร็จเมื่อปี 2508 ก่อสร้างด้วยปูนเสริมเหล็ก ประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองทั้งองค์ พุทธลักษณะสวยงามมาก ศิลปะแบบอินเดียตอนเหนือ(ปาละ)เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญประจำจังหวัดอำนาจเจริญ และยังเป็นตราสัญลักษณ์หรือ โลโก้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเที่ยวงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่) ประจำปีนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน สิทธิเดช นนทพรหม ข่าว

เมื่อวันที่: 2013-02-07 13:40:25 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://www.amnat.info/social/viewpro.php?EID=784&webpage=social