นางนิภาภรณ์ ชื่นวาริน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลเงินสดพร้อมสายสพายให้กับผู้ที่เข้าประกวดเทพีสงกรานต์

12345
Rating :
0 / 0
นางนิภาภรณ์ ชื่นวาริน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลเงินสดพร้อมสายสพายให้กับผู้ที่เข้าประกวดเทพีสงกรานต์
: เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จัดงานประกวดเทพีสงกรานต์ วันที่ 13 ม.ย.56 19.00 น. ที่สวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) นางนิภาภรณ์ ชื่นวาริน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลเงินสดพร้อมสายสพายให้กับผู้ที่เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 โดยผู้ที่ไดร้บรางวัลฯ คือ นางสาวหทัยกานต์ ตาทิพย์ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 4 และภายในงานมีการปาร์ตีโฟมที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญจัดขึ้น

เมื่อวันที่: 2013-04-14 11:17:30 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://www.amnat.info/social/viewpro.php?EID=925&webpage=social